header

Ikwilachterdevpn.nl geeft je tips en en is kritisch op de ontwikkelingen rondom online privacy. Om dit te kunnen doen, moeten ook wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Voor een privacy website is wellicht niets zo belangrijk als een goede Privacy Policy, dus je vertrouwen is uiterst belangrijk voor ons. Lees hieronder hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Laatst bijgewerkt op 27 Januari 2021.

Over ons

Deze Privacy Policy is van toepassing op de producten en diensten van “ikwilachterdevpn.nl”
(“wij”, “ons” of “onze”). Digital Knowhow is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Inhoud Privacybeleid

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij persoonsgegevens behandelen en beschermen en welke keuzes je hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken en openen van de persoonsgegevens en hoe je die kunt bijwerken, corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over onze praktijken inzake persoonsgegevens kan worden verstrekt vóór of op het moment van gegevensverzameling. Deze Privacy Policy is bedoeld als je gebruiker bent van onze producten en diensten.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”).

We kunnen de volgende gegevens verzamelen of vragen om bepaalde gegevens te verstrekken wanneer je onze websites, producten en diensten bezoekt en gebruikt:

Type Waar gebruiken we dit voor
IP-adres Om spam te detecteren en tegen te gaan en om adequate beveiliging te kunnen toepassen.
Gemaskeerd IP-adres Om het bezoek aan onze website te monitoren, middels Google Analytics.
User agent string Om spam te detecteren en tegen te gaan en om adequate beveiliging te kunnen toepassen.
E-mailadres Om in contact met je te komen wanneer je een contactverzoek doet via de website, om een comment te kunnen plaatsen en om te onthouden voor het plaatsen van een comment in de toekomst (optioneel).
Gemaskeerde hash van je e-mailadres Om een Gravatar profiel-icon te kunnen tonen bij je comment, wanneer je hiervan gebruik maakt (optioneel).
Naam Om in contact met je te komen wanneer je een contactverzoek doet via de website, om een comment te kunnen plaatsen en om te onthouden voor het plaatsen van een comment in de toekomst (optioneel).
Referrer (website) Om het bezoek aan onze website te monitoren, om spam te detecteren en tegen te gaan en om adequate beveiliging te kunnen toepassen.

 

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken je Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

Op basis van gerechtvaardigd belang:

 • om inzage te krijgen in bezoekersstromen, om spam te voorkomen, adequate beveiliging te kunnen toepassen en om problemen met de werking van de website te signaleren en te verhelpen;
 • om je gebruikerservaring te verbeteren door je naam en e-mailadres op te slaan voor toekomstige reacties;
 • om contactverzoeken te beantwoorden .

Op basis van je toestemming:

 • de plaatsing van gepersonaliseerde advertenties ter ondersteuning van onze dienstverlening.

Voorafgaand aan iedere verwerking, zullen we altijd je toestemming vragen en hierover de nodige informatie verstrekken.

Op basis van wettelijke verplichtingen: wanneer dit noodzakelijk is voor naleving van een wettelijke verplichting, de rechtsorde of een andere verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Op basis van legitiem belang:

 • evaluatie en verbetering van analyses om de prestaties en kwaliteit van onze producten, diensten en het begrijpen van gebruikstrends en de analyse van conversies en campagnes;
 • communicatie over mogelijke beveiliging, privacy en prestatieverbeteringen van onze producten en diensten;
 • beveiliging van onze applicaties en systemen;
 • om ervoor te zorgen dat noodzakelijke interne administratieve en commerciële processen (bijv. juridische zaken en naleving, informatiebeveiliging enz.) worden gewaarborgd; en
 • het vaststellen, uitoefenen en/of verdedigen van onze wettelijke rechten.

Het balanceren van Legitieme Belangen

We hebben je belangen afgewogen en ervoor gezorgd dat onze legitieme belangen overtuigend genoeg zijn en geen ongerechtvaardigde schade veroorzaken.

Systemen en Beveiliging

Wij verwerken Persoonsgegevens ten behoeve van de beveiliging van onze systemen en informatie. Het is noodzakelijk voor de functionaliteit van onze producten en diensten en voor onze legitieme belangen en die van onze gebruikers, om Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het waarborgen van de beveiliging van onze informatiesystemen.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor genoemde doeleinden zijn:

 • e-mailadressen (bijv. van bronnen van spam);
 • IP-adressen (bijv. van servers en apparaten die betrokken zijn bij het genereren, distribueren, overdragen, hosten of cachen van cyber-dreigingen of anderszins schadelijke inhoud).

Analysetools van derden

Wij hebben een legitiem belang om de noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken voor externe analyses voor het verkrijgen van inzicht in de conversies en campagne prestaties via verschillende distributiekanalen omdat deze analyses ons helpen om functionaliteit, effectiviteit, beveiliging en betrouwbaarheid van onze producten en diensten te handhaven.

Geen geautomatiseerde besluitvorming en/of profielvorming

Wij nemen geen beslissingen waarbij we gebruik maken van algoritmen of profielvorming die je aanzienlijk beïnvloeden.

Hoe wij je persoonsgegevens openbaar maken

Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners en derde partijen om je Persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze Privacy Policy beschreven staan. Wij vereisen contractueel dat onze dienstverleners deze gegevens veilig en vertrouwelijk verwerken.

Cookie-aanbieders

Deze website gebruikt cookies om ons te informeren welke delen van de website worden bezocht, ons te helpen de doeltreffendheid van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en diensten kunnen verbeteren. Als je onze website gebruikt, wordt je gevraagd om het verzamelen en het gebruik van gegevens door cookies te autoriseren volgens de voorwaarden van onze Cookie Policy.

Leveranciers van Analysetools

We verzamelen gegevens over je surfgedrag op onze website. Dat doen we middels Google Analytics, maar wees gerust: deze gegevens verzamelen we anoniem. Hiervoor hebben we de volgende stappen genomen:

We hebben een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten;

 • de gegevens die we met Google delen zijn versleuteld & anoniem;
 • de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • welke cookies er voor Google Analytics geplaatst worden én de mogelijkheid om je eventueel alsnog af te melden, lees je in onze Cookie Policy.

Lees hier de volledige privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy

Overheidsinstanties

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om je Persoonsgegevens bekend te maken aan openbare autoriteiten of wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij zullen nooit Persoonsgegevens aan een openbare autoriteit bekendgemaakt worden, behalve als reactie op een dagvaarding, arrestatiebevel of ander procedé uitgevaardigd door een rechtbank of openbare autoriteit met bevoegde jurisdictie.

Grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens

Voor sommige doeleinden zoals hierboven beschreven kan er doorgifte en/of verwerking van data zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij bieden hetzelfde AVG-beschermingsniveau voor alle Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Daarnaast zorgen we ervoor dat we, wanneer we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, contracten overeenkomen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een Data-Addendum aangaan die de ontvangende partij wettelijk bindt aan een hoog beschermingsniveau, en om ervoor te zorgen dat je gegevens te allen tijde veilig en beveiligd blijven en dat je rechten worden beschermd.

Hoe wij je persoonsgegevens beschermen

Voorzorgsmaatregelen

We gebruiken up-to-date firewall bescherming en dubbele versleutelde toegang om bij Persoonsgegevens te komen.

Proportionaliteit

We streven ernaar om niet meer Persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we deze verzamelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We zullen je Persoonsgegevens gedurende de volgende perioden op onze systemen bewaren:

 • wanneer je een reactie/comment plaatst op onze website wordt deze reactie, je naam, e-mailadres, IP-adres en de meta-data van het bericht onbeperkt bewaard zodat we follow-up comments automatisch kunnen goedkeuren;
 • wanneer je een reactie/comment plaatst op onze website wordt deze reactie, je naam, e-mailadres, IP-adres en de meta-data van het bericht bewaard voor 30 dagen voor beveiliging, spam-detectie en preventie;
 • wanneer je een reactie/comments plaatst op onze site kun je ervoor kiezen om je naam, e-mailadres en website te bewaren in een cookie, deze wordt bewaard voor maximaal 1 jaar;
 • je user agent string en gemaskeerde IP-adres worden door Google voor een duur van maximaal 14 maanden bewaard voor analyse doeleinden;

Content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen inhoud bevatten van andere bronnen (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Deze inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Voor meer informatie en het intrekken van toestemming voor deze cookies: lees onze Cookie Policy.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van een derde partij klikt, wordt je naar de site van die derde partij geleid. We raden ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die je bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Jouw rechten volgens de AVG

Voor het inzien, corrigeren, verwijderen van je gegevens of het gebruik daarvan beperken: neem contact met ons op via privacy@ikwilachterdevpn.nl. We zullen je verzoek uiterlijk binnen één maand na ontvangst behandelen.

Het intrekken van je toestemming voor cookies kan via deze pagina. Eventuele klachten kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van deze privacy policy

Deze privacy policy kan ten allen tijde worden gewijzigd en zal op deze pagina kenbaar worden gemaakt.