Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van ikwilachterdevpn.nl staan links naar websites van derden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ikwilachterdevpn.nl niet gegarandeerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Ikwilachterdevpn.nl is geen VPN-provider of hardware-leverancier en biedt deze diensten zelf niet aan.

Adverteerdersinhoud

Wanneer je een bestelling plaats bij een van de VPN-providers of hardwareleverancies is het mogelijk dan ikwilachterdevpn.nl een vergoeding verkrijgt bij een succesvolle verwijzing. De beoordelinging zijn tot stand gekomen door eigen productervaringen en reviews van derden. Deze beoordelingen kunnen wijzigen over tijd wanneer ervaringen, prijzen en functies wijzigen.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij ikwilachterdevpn.nl . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ikwilachterdevpn.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ikwilachterdevpn.nl .

Laatst gewijzigd op: 10 december 2020